Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Xa Rồi Mùa Đông - Mỹ Tâm (Lễ Tang Nhạc Sỹ Nguyễn Nam)


Mỹ Tâm cùng các anh em nghệ sỹ đêm hát tiễn đưa Nhac Sỹ Nguyễn Nam .... Mong Chú ra đi bình yên .... chúng cháu sẽ nhớ về chú ... Người nhạc sỹ tài hoa ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét