Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Mỹ Tâm - SV 2012 | Số 9 (26/02/2012) | VTV3 Gameshow


Mỹ Tâm với vai trò giám khảo trong vòng loại cuộc thi SV 2012 khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Chương trình Số 9 - Chủ đề: Việc Làm - CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN - ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH ☞ www.mytam.info ☞ www.facebook.com ☞ www.facebook.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét