Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Mỹ Tâm - Nỡ Quên


Music Video by My Tam performing "Nỡ Quên". ©2011 My Tam Entertainment Records. All rights reserved. Tải nhạc chờ cho điện thoại ca khúc "Nỡ Quên" - VIETTEL: 6748449 BH mabaihat gửi 1221 TANG mabaihat sodienthoainhan gửi 1221 - MOBIFONE: 5703711 CHON_mabaihat gửi 9224 TANG_mabaihat _sodienthoainhan gửi 9224 - VINAFONE: 333533 Tune_mabaihat gửi 9194 Tune_mabaihat_Sodienthoai gửi 9194 Tang_mabaihat_sodienthoainhan gửi 9194 - VIETNAM MOBILE V//: 801592 MUA mabaihat gửi 2345 "No Quen" - track #1 from album CD Cho một tình yêu releases on Sep 8th, 2011. Available in stores NOW. Please support MY TAM by buying ORIGINAL PRODUCT. Song composed by Trần Tuấn Anh. Video Produced by: MT Entertainment Directed by: AT Official Site: www.mytam.info Official Facebook www.facebook.com Official Youtube Channel: www.youtube.com
Video Rating: 4 / 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét