Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Mỹ Tâm - Những Ngón Tay Đan + Trò Chuyện (Chào 2011)


- Sáng tác: Mỹ Tâm & Nguyễn Hồng Thuận - Dàn dựng: Tấn Lộc ☞ www.mytamfoundation.org ☞ www.facebook.com ☞ www.youtube.com ☞ www.facebook.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét