Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Mỹ Tâm - Nắng Xuân Ngời


Music Video by My Tam performing "Nắng Xuân Ngời". ©2011 MT Entertainment Records, BHD Co,.Ltd. All rights reserved. Tải nhạc chờ cho điện thoại ca khúc "Nắng Xuân Ngời" - VIETTEL: 6748446 BH mabaihat gửi 1221 TANG mabaihat sodienthoainhan gửi 1221 - MOBIFONE: 5703708 CHON_mabaihat gửi 9224 TANG_mabaihat _sodienthoainhan gửi 9224 - VINAFONE: 333530 Tune_mabaihat gửi 9194 Tune_mabaihat_Sodienthoai gửi 9194 Tang_mabaihat_sodienthoainhan gửi 9194 - VIETNAM MOBILE: 801589 MUA mabaihat gửi 2345 "Nắng Xuân Ngời" - track #7 from album CD Cho một tình yêu releases on Sep 8th, 2011. Available in stores NOW. Please support MY TAM by buying ORIGINAL PRODUCT. Song composed by Ni Nguyễn. Video Produced by: MT Entertainment Directed by: Nguyễn Tranh - AT Official Site: www.mytam.info Official Facebook www.facebook.com Official Youtube Channel: www.youtube.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét