Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Mỹ Tâm - Không Yêu! Không Yêu! (Blah Blah Blah)


My Tam - Khong Yeu Khong Yeu [OFFICIAL MUSIC VIDEO] Tải nhạc chờ cho điện thoại ca khúc "Không Yêu Không Yêu" - VIETTEL: 6748446 BH mabaihat gửi 1221 TANG mabaihat sodienthoainhan gửi 1221 - MOBIFONE: 5703708 CHON_mabaihat gửi 9224 TANG_mabaihat _sodienthoainhan gửi 9224 - VINAFONE: 333530 Tune_mabaihat gửi 9194 Tune_mabaihat_Sodienthoai gửi 9194 Tang_mabaihat_sodienthoainhan gửi 9194 - VIETNAM MOBILE: 801589 MUA mabaihat gửi 2345 Music Video by My Tam performing "Không yêu! Không Yêu / Blah Blah Blah". ©2011 My Tam Entertainment Records. All rights reserved. "BLAH BLAH BLAH" - track#9 from album CD Cho một tình yêu releases on Sep 8th, 2011. Available in stores NOW. Please support MY TAM by buying ORIGINAL PRODUCT. Song composed by Mỹ Tâm. Video Produced by: MT Entertainment Directed by: AT Official Site: www.mytam.info Official Facebook www.facebook.com Official Youtube Channel: www.youtube.com
Video Rating: 4 / 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét