Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Mỹ Tâm - Giấc Mơ Tình Yêu


Music Video by My Tam performing "Giấc Mơ Tình Yêu / A Dream of Love". ©2002 MT Entertainment. All rights reserved. Song composed by Tường Văn. Video Produced by: MT Entertainment Official Site: www.mytam.info Official Facebook: www.facebook.com Official Youtube Channel: www.youtube.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét