Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Mỹ Tâm - Dòng Sông Lặng Trôi






Music Video by My Tam performing "Dòng Sông Lặng Trôi / Quiet Flows the River". ©2003 MT Entertainment & TFS Films. All rights reserved. The song composed by Bảo Phúc. Official Site: www.mytam.info Official Facebook: www.facebook.com Official Youtube Channel: www.youtube.com
Video Rating: 4 / 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét