Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Hài Tết 2011 Ai cũng được yêu - Hoài Linh - Hồng Vân - Chiến Thắng


nơi kết nối tất cả mọi người.. yêu mến tiếng cười của danh hài ♥ Hoài Linh ♥.. luôn dõi theo ủng hộ và sát cánh với anh trên con đường nghệ thuật đem lại tiếng cười :)
Video Rating: 4 / 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét