Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Danh hài Hoài Linh trong live show Hoàng Đăng Khoa " Không Bao Giờ Quên Anh "


Để tưởng nhớ đến Nhạc sĩ Hoàng Trang Tác giả " Không bao giờ quên anh " Xin mời các bạn thưởng thức ca khúc được trình diễn trực tiếp trong Live Show của Khoa.
Video Rating: 2 / 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét