Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Dam Vinh Hung - Tieng Gio Xon Xao (Live 2006)


Source / nguồn: www.htv.com.vn Song Ten bai hat: "Tieng Gio Xon Xao" Singer / ca si: Dam Vinh Hung (SRV/VN) Author / sang tac: Tuong Van (SRV/VN) Year / Nam: 2006 Live Show (TV-channel / kenh HTV7) Source of video: / nguồn cua video: website www.htv.com.vn (Copyright by "HTV - Ho Chi Minh City Television". When using information from that website one has to note clearly the source: www.htv.com.vn / Bản quyền của "HTV - Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh". Sử dụng thông tin của website kia phải ghi rõ nguồn www.htv.com.vn)
Video Rating: 4 / 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét