Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Dam Vinh Hung - Co Don Minh Anh (Remix / Live-Show 2003)


Song / Ten bai hat: "Co Don Minh Anh" (Remix) Singer / ca si: Dam Vinh Hung (SRV/VN) Author / sang tac: Tuan Thang (SRV/VN) Year / Nam: 2003 Live Show Dam Vinh Hung 2003 This song has been published on CD / Bai hat nay phat hanh trong CD: "Album Vol.5 Giot Nuoc Mat Cho Doi" (Lac Hong Video Audio, 30/10/2003) Another version of this song is from / Mot di ban khac cua bai hat nay la cua: Dam Vinh Hung (CD "Vol.2 Binh Minh Se Mang Em Di", Lac Hong Video Audio, 08/10/2001).
Video Rating: 4 / 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét