Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Biểu Tình chống Đàm Vĩnh Hưng


Đàm Vĩnh Hưng, trong mũi tiến công văn hóa của đảng cộng sản, là tên xung kích đầu đàn, có nhiều quyền lực, có nhiều chức sắc và nhiều huy chương, đã được Đảng CSVN trọng dụng, thực thi mũi tiến công đó để đầu độc thế hệ trẻ của chúng ta ở hải ngoại, và làm phân hóa cộng đồng VN chúng ta ở hải ngoại. Nếu chúng ta không từng bước ngăn chặn và đập tan âm mưu của chúng, trên phương diện kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá vận vv. chúng sẽ từng bước đè đầu cưỡi cổ chúng ta, chúng sẽ control toàn bộ tất cả cộng đồng VN tại Hoa Kỳ, và sau đó, một khi chúng đã control được chúng ta, chúng sẽ tấn công nước Mỹ và chúng sẽ tấn công nhân dân Mỹ. Do đó, cái mission nhỏ của chúng tôi là tấn công Đàm Vĩnh Hưng tại San Jose, là cuộc tấn công tự vệ -- tự vệ cho bản thân mình, tự vệ cho cộng đồng VN tại Bắc Cali cũng như tự vệ cho các cộng đồng VN tại Hoa Kỳ, cũng như tự vệ cho nước Mỹ và nhân dân Mỹ. Một lần nữa, tôi mong rằng đồng bào ở Nam Cali sẽ cùng chúng tôi cũng như đồng bào khắp các tiểu bang khác trong công cuộc vận động chống lại văn hoá vận của CSVN, tề tựu đông đủ tối nay. Chúng ta sẽ xuất phát và (nghe không rõ) đập tan âm mưu văn hoá vận của CSVN và tên đầu đảng Đàm Vĩnh Hưng." (Mọi người vỗ tay hoan hô).Biểu Tình chống Đàm Vĩnh Hưng *Mục tiêu của người biểu tình là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, trước đây 6 ngày cũng bị biểu tình, và bị cựu phi công Lý Tống xịt hơi cay, khi trình diễn ở Santa Clara, miền bắc California. Một đại nhạc hội tại vận động trường Anaheim Arena ở ...
Video Rating: 1 / 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét