Subscribe:


Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

[AUDIO]Tan Tro (Remix)


These Are the Lyrics: Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi Lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan Thu vẫn trôi giờ biệt ly đến Em về đi, anh vẫn đứng đây Nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tác Ngàn xác hoa rơi tàn tạ cuối sân Em cứ đi tìm vui nơi khác Đừng nên thương xót anh mà chi Cuộc tình thứ nhất anh đã trót trao về aem Tình yêu đầu tiên Tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa Người yêu quá hững hờ Lạnh lùng với ta Thầm chạy theo bao cuộc vui Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người Tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trông Mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi Lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan Thu vẫn trôi giờ biệt ly đến Em về đi, anh vẫn đứng đây Nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tác Ngàn xác hoa rơi tàn tạ cuối sân Em cứ đi tìm vui nơi khác Đừng nên thương xót anh mà chi Cuộc tình thứ nhất anh đã trót trao về aem Tình yêu đầu tiên Tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa Người yêu quá hững hờ Lạnh lùng với ta Thầm chạy theo bao cuộc vui Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người Tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trông Mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy Cuộc tình thứ nhất anh đã trót trao về aem Tình yêu đầu tiên Tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa Người yêu quá hững hờ Lạnh lùng với ta Thầm chạy theo bao cuộc vui Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người Tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò Chỉ còn mỗi anh đợi chờ đứng trông Mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét